[Download sách]: Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng

Trong tiếng Anh, từ loại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng câu. Tuy nhiên, đa số người Việt Nam không nhận thức được sự quan trọng này, bởi vì trong tiếng Việt, chức năng của từ không ảnh hưởng quyết định đến cấu trúc câu. Ví dụ, ít người Việt gọi đúng chức năng của từ “cẩn thận” trong hai câu “Tôi rất cẩn thận” và “Tôi lái xe rất cẩn thận”, vì chúng được viết giống nhau trong tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn viết đúng tiếng Anh, bạn phải xác định từ thứ nhất là tính từ – “I am very careful”, từ thứ hai là trạng từ – “I drive very carefully”. Để giải quyết những rắc rối này, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách: Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng – The Parts Of Speech & Usage.

Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng

  • Tác giả: Nguyễn Thu Huyền
  • Định dạng: PDF
  • Kích thước: 32.72 MB
  • Số trang: 314

Cuốn sách này cung cấp các bài học về từ loại trong tiếng Anh. Đó bao gồm: danh từ, đại từ, tính từ, động từ, trạng từ, mạo từ, giới từ, liên từ và cảm thán từ. Sau khi học xong phần này, bạn sẽ nắm được ý nghĩa, chức năng, cách sử dụng và vị trí của các từ cơ bản trong câu.

Mỗi bài học đi kèm với các bài tập và đáp án đầy đủ được cung cấp ở phần cuối sách. Những bài tập này nhằm giúp bạn nắm vững những khía cạnh khó khăn của mỗi bài học. Bằng cách thực hành qua các bài tập, bạn sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế và cải thiện kỹ năng sử dụng từ loại.

Xem thêm:   Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Cuốn sách “Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng” là nguồn tài liệu hữu ích để bạn nắm vững từ loại trong tiếng Anh và áp dụng chúng một cách chính xác vào việc viết và nói. Với 314 trang sách và đáp án chi tiết, cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong việc hiểu và sử dụng từ loại một cách tự tin và chính xác.

Hy vọng cuốn sách “Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng” sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến việc nắm vững từ loại và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và linh hoạt.

Link download tài liệu