Cách dùng Tiếng Anh

Phân biệt Person và People

phan biet Person People

Có một số điểm đáng chú ý trong câu hỏi này. Trước hết là danh từ số ít và số nhiều. Chắc chúng ta đều biết là phần lớn các danh từ số ít trong tiếng Anh được tạo thành danh từ số nhiều bằng cách thêm chữ – s …

Read More »

Manager vs Leader

manager va leader

“Manager” là người quản lý và chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội. “Leader” là người có ảnh hưởng, chịu trách nhiệm, và là một ví dụ cho những người khác. Managers và leaders thường thu được danh …

Read More »

“Trust” khác gì với “Believe”?

trust or believe

Hai động từ này đôi khi cũng được người ta sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có những sự khác biệt nhất định. Trước tiên, cần biết rằng Trust mang nghĩa nhấn mạnh hơn Believe. Mức độ “tin” của Trust lớn hơn của Believe. * Trust: – Được sử …

Read More »

Cách sử dụng to say, to tell

to say to tell

Hai động từ này có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Nếu sau chủ ngữ không có một tân ngữ gián tiếp nào (tức là ta không đề cập đến đối tượng nào nghe trong câu) thì phải dùng to say, ngược lại thì dùng to tell. S …

Read More »