Cách dùng Tiếng Anh

Wait và Await

Wait vs Await

Tôi muốn biết sự khác nhau giữa “wait” và “await”. Khi nào thì tôi nên dùng “wait” và “await”. Có hai sự khác nhau giữa wait và await. Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp đi với hai động từ này Động từ “await” phải có một …

Read More »

Think of và Think about

Think of Think about

Tôi muốn biết sự khác nhau giữa ‘think of’ và ‘think about‘. Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với Think of và Think about. Về cơ bản thì “think of” thường có nghĩa là “tưởng tượng” – imagine – trong khi “think about” …

Read More »

Other, another, và the others

Other another the others

Sự khác nhau giữa ‘other‘, ‘another‘ và ‘the others’ và cách dùng những từ này như thế nào. Đây là một câu hỏi rất thú vị và những từ này khá phức tạp. Về cơ bản có hai cách dùng từ ‘other‘. Bạn có thể dùng từ này trước một …

Read More »

See, look, và watch

See look watch

Sự khác nhau giữa động từ ‘look‘, ‘see‘ và ‘watch‘ là gì? Look, See và Watch là những động từ dường như có vẻ giống nhau, đều nói về những cách khác nhau khi dùng tới mắt để nhìn Tuy nhiên có hai sự khác biệt rất quan trọng, tùy …

Read More »

Quite là Partially hay Totally?

Quite Partially Totally

Tôi cảm thấy khó hiểu được nghĩa của từ ‘quite‘ trong các cuộc trò chuyện. Nó có nghĩa là ‘partially‘ hay ‘totally‘? Từ ‘quite’ có nghĩa là ‘partially’ hay ‘totally’. Câu trả lời đơn giản là từ này trong tiếng Anh có cả hai nghĩa đó. Nếu chúng ta nói: …

Read More »

Cách dùng as such và such as

cach dung as such such as

as such và such as, trông thì có vẻ giống nhau nhưng trên thực tế hai cụm từ này khác nhau về nghĩa. As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể …

Read More »

Những từ dễ gây nhầm lẫn

Nhung tu de gay nham lan

Có rất nhiều từ mà chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn chính vì vậy hệ thống các từ nhầm lẫn rồi so sánh chúng với nhau là một trong những cách “ghi nhớ” tốt nhất. Dưới đây là danh sách các từ dễ bị nhầm lẫn đã được hệ …

Read More »

I’m going to go và I’m going

I am going to go vs i am going

Cách dùng cụm từ ‘going to’ khi nói đến hành động trong tương lai. Sẽ tự nhiên hơn khi nói ‘I’m going to go snowboarding‘ hay nên dùng ‘I’m going snowboarding’?” Trên thực tế, điều này phụ thuộc vào việc kế hoạch của bạn đã chắc chắn đến đâu. Trong …

Read More »