Bài 11: Calculating in English

Cách viết và nói về các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia) trong tiếng Anh.

Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download)
[sociallocker]Tải bài học dạng PDF
Tải file MP3[/sociallocker]
Xem thêm:   Bài 4: Like and dislike, choosing

Leave a Reply