Bài 1: Meeting people for the first time

Bài 1 – Gặp gỡ đầu tiên
Cách tự giới thiệu, giới thiệu người khác, và cách bắt chuyện sau khi được giới thiệu. Các kiểu nói từ thân mật đến trịnh trọng.

Bạn có thể Download bài học dạng PDF và file MP3 tại đây ( Vui lòng like bài viết để hiển thị link download)

[sociallocker]Tải bài học dạng PDF
Tải file MP3[/sociallocker]
Xem thêm:   Bài 17: Revision- Lessons 10-15

Leave a Reply