100 video tiếng Anh giao tiếp

Đây là bộ 100 video Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, sẽ giúp bạn củng cố khả năng giao tiếp Tiếng Anh. Các bạn hãy học kỹ từng bài một, học bài nào cố gắng ghi nhớ bài đó, sau đó mới học tiếp bài sau nhé.

DỤC TỐC BẤT ĐẠT – HASTE MAKES WASTE