100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lệ Mỹ
 • Kích thước : 11.66 MB
 • Số trang : 317
100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12
100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh Lớp 12
Xem thêm:   Bài tập thực hành tiếng Anh 12

A. Các kỹ năng làm bài

 1. Chủ đề 1: Kỹ năng làm bài dạng bài đọc điền từ
  Trong chủ đề này, học sinh sẽ được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn. Bài tập này giúp học sinh làm quen với cách tìm hiểu ngữ cảnh và sử dụng từ vựng phù hợp để hoàn thành câu.
 2. Chủ đề 2: Kỹ năng làm bài tìm lỗi sai
  Chủ đề này tập trung vào việc phát hiện và sửa lỗi sai trong các câu. Học sinh sẽ được yêu cầu nhận biết và chỉnh sửa các lỗi ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu. Bài tập này giúp họ cải thiện kỹ năng ngữ pháp và sự chính xác trong việc sử dụng ngôn ngữ.
 3. Chủ đề 3: Kỹ năng làm bài ngữ pháp
  Trên chủ đề này, học sinh sẽ thực hành các bài tập liên quan đến ngữ pháp. Bài tập này bao gồm việc nhận biết và áp dụng các quy tắc ngữ pháp trong việc xây dựng câu và sắp xếp các thành phần câu một cách chính xác.
 4. Chủ đề 4: Kỹ năng làm bài đọc hiểu
  Chủ đề này tập trung vào việc cải thiện khả năng đọc hiểu của học sinh. Họ sẽ đọc các đoạn văn ngắn hoặc đoạn văn dài và trả lời các câu hỏi để kiểm tra hiểu biết và khả năng suy luận từ thông tin đã đọc.
 5. Chủ đề 5: Kỹ năng làm bài viết lại câu cùng nghĩa và nối câu
  Chủ đề này tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng viết lại câu theo cùng nghĩa và nối câu. Học sinh sẽ được yêu cầu thay đổi cấu trúc và từ vựng của câu ban đầu mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa.

B. Hệ thống kiến thức nền tảng

 1. Chủ đề 1: Thì của động từ
  Trong chủ đề này, học sinh sẽ được học về các thì trong tiếng Anh, bao gồm quy tắc và cách sử dụng. Họ sẽ nắm vững các thì như hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, và các thì khác.
 2. Chủ đề 2: Động từ nguyên mẫu và danh động từ (Infinitive and Gerund)
  Chủ đề này tập trung vào sự khác nhau giữa động từ nguyên mẫu và danh động từ, cách sử dụng và cấu trúc câu liên quan đến chúng.
 3. Chủ đề 3: Các cấu trúc câu bị động
  Trong chủ đề này, học sinh sẽ học về cấu trúc câu bị động và cách sử dụng chúng trong việc diễn đạt thông tin.
 4. Chủ đề 4: So sánh (Comparisons)
  Chủ đề này tập trung vào cách so sánh trong tiếng Anh, bao gồm so sánh ngang bằng, soB. Hệ thống kiến thức nền tảng
 5. Chủ đề 1: Thì của động từ
  Trong chủ đề này, học sinh sẽ được học về các thì của động từ trong tiếng Anh. Họ sẽ nắm vững các quy tắc và cách sử dụng của thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn và các thì khác.
 6. Chủ đề 2: Động từ nguyên mẫu và danh động từ (Infinitive and Gerund)
  Chủ đề này tập trung vào sự khác nhau giữa động từ nguyên mẫu và danh động từ, cách sử dụng và cấu trúc câu liên quan đến chúng.
 7. Chủ đề 3: Câu bị động (Passive Voice)
  Trong chủ đề này, học sinh sẽ học về cấu trúc và cách sử dụng câu bị động trong tiếng Anh. Họ sẽ hiểu cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động và ngược lại.
 8. Chủ đề 4: So sánh (Comparisons)
  Chủ đề này tập trung vào cách so sánh trong tiếng Anh, bao gồm so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Học sinh sẽ học các cấu trúc so sánh và cách sử dụng chúng để so sánh hai hay nhiều sự vật, sự việc hoặc tính chất khác nhau.
 9. Chủ đề 5: Câu điều kiện và câu ước (Conditional Sentences and Wish Sentences)
  Chủ đề này tập trung vào câu điều kiện và câu ước trong tiếng Anh. Học sinh sẽ học cách xây dựng và sử dụng câu điều kiện loại 1, 2, 3 và câu ước với các thì khác nhau.
 10. Chủ đề 6: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
  Trong chủ đề này, học sinh sẽ tìm hiểu về mệnh đề quan hệ và cách sử dụng chúng để mở rộng và mô tả thông tin về các danh từ trong câu. Họ sẽ học cách sử dụng các từ quan hệ như who, which, that và các cấu trúc mệnh đề quan hệ khác.
Link download tài liệu: 11.66 MB