Luyện Phát âm

English pronunciation lesson 123: GHASTLY

Phát âm từ GHASTLY thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!


Nếu bạn cảm thấy bài viết hay thì vui lòng LIKE hoặc Share để cảm ơn tác giả
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.