News

Recent Posts

Tên các tháng bằng tiếng anh

cac-thang-trong-tieng-anh

Bài viết này, HocTiengAnh.info sẽ giới thiệu cách đọc, viết tắt, nguồn gốc và ý nghĩa của các tháng trong Tiếng Anh. Sau đây là bảng các tháng trong tiếng anh kèm cách đọc và phiên âm, video bên dưới sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm chuẩn nhé. Các tháng Viết tắt Đầy đủ Phiên âm Cách đọc ... Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 9

tieng-anh-phong-van

About your dependents Về những người thân của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 8

tieng-anh-phong-van

About your ability Về năng lực của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 7

tieng-anh-phong-van

About your hobbies   Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 6

tieng-anh-phong-van

About your personality Về tính cách của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 5

tieng-anh-phong-van

About achievement Về các thành tựu – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 4

tieng-anh-phong-van

About work experience Về kinh nghiệm làm việc – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 3

tieng-anh-phong-van

About your educational background Về trình độ học vấn của mình – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 2

tieng-anh-phong-van

About your address and native Về địa chỉ và quê quán của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 1

tieng-anh-phong-van

Bài 1: About your name and age Về tên và tuổi của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm Read More »