News

Recent Posts

Bài 70: Nghe nhạc

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Bill Bạn đang nghe gì vậy? What are you listening to? Lucy Tôi đang nghe ra đi ô. I’m listening to the radio. Bill Tôi biết rồi. Ban nhạc nào đang chơi? I know that. Who are they playing? Lucy Đoán thử xem. Guess. Bill Tôi nghĩ là ban the Beatles, đúng không? I think that’s the Beatles, right? Lucy ... Read More »

Bài 69: Josh làm việc ở một công ty phần mềm

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Josh Chào Rachel! Hi Rachel! Rachel Chào Josh! Lâu quá rồi. Bây giờ bạn đang làm việc ở đâu? Hi Josh! It’s been a long time. Where are you working now? Josh Tôi làm việc ở một công ty phần mềm ngoài phố. Tôi là một kỹ sư. I work at a software company downtown. I’m an engineer. Rachel Thật ... Read More »

Bài 68: Tôi bị dị ứng

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Beth Patrick, tại sao bạn không gọi điện thoại cho tôi tối hôm qua? Tôi lo lắng về bạn. Patrick, why didn’t you call me last night? I was worried about you. Patrick Xin lỗi, tôi bị ốm. Tôi đã đi ngủ sớm. Sorry, I was sick. I went to bed early. Beth Có gì bất ổn vậy? What’s wrong? ... Read More »

Bài 67: Gửi một gói hàng

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Cathy Xin chào, tôi có thể giúp gì bạn? Hello, how may I help you? Alex Tôi muốn gửi gói quà này tới California. I’d like to send this package to California. Cathy Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường? Would you like to send it overnight or by regular mail? Alex Gửi cấp tốc thì bao nhiêu? How ... Read More »

Bài 66: Thuê phòng khách sạn

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Receptionist Xin chào. Good evening. Jim Chào. Bạn còn phòng trống tối nay không? Hi. Do you have any vacancies tonight? Receptionist Còn. Giá là 55 đô. Yes. The rate is 55 dollars. Jim Phòng có kết nối internet không? Do the rooms have internet access? Receptionist Chúng tôi có kết nối không dây. Nếu bạn có máy tính bạn ... Read More »

Bài 65: Quà sinh nhật

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Jimmy Angela, vào đi. Angela, come in. Angela Chúc mừng sinh nhật! Happy Birthday! Jimmy Cám ơn. Tôi không thể tin rằng bạn nhớ sinh nhật của tôi. Thanks. I can’t believe you remembered that. Angela Ờ, tôi có lịch trong máy tính của tôi. Nó giúp tôi nhớ những việc như vậy. Bạn làm gì vậy? Well, I have ... Read More »

Bài 64: Bạn muốn chơi một trò chơi không?

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Erica Andrew, bạn muốn chơi một trò chơi không? Andrew, would you like to play a game? Andrew Được, trò chơi loại gì? OK, what kind of game? Erica Chúng ta hãy chơi bài đi. Bạn biết chơi Blackjack không? Lets play cards? Do you know how to play Blackjack? Andrew Có, đó là một trò chơi dễ. Tôi không ... Read More »

Bài 63: Tôi đổi ý

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Ellen Kevin, bạn muốn làm gì? Kevin, what would you like to do? Kevin Tôi không biết. Có lẽ xem ti vi. I don’t know. Maybe watch TV. Ellen Đó là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ đi mua sắm nên tôi nghĩ bạn nên nghỉ một lúc. That’s a good idea. We’re going shopping later so I think ... Read More »

Bài 62: Đặt chỗ ở khách sạn

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Receptionist Alô, khách sạn Marriott, tôi có thể giúp gì bạn? Hello, Marriott Hotel, how may I help you? Nancy Chào, tôi muốn đặt chỗ trước. Hi. I’d like to make a reservation. Receptionist Xin chờ một chút. Được, ngày nào? Just a moment. OK, for what date? Nancy 25 tháng bảy. July 25th. Receptionist Bạn sẽ ở bao nhiêu ... Read More »

Bài 61: Đến gặp bác sĩ

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Doctor Chào bà Wilson. Hello Mrs. Wilson. Mrs. Wilson Chào bác sĩ. Hi Doctor. Doctor Bà cảm thấy thế nào? How are you feeling? Mrs. Wilson Tôi không cảm thấy khỏe. I don’t feel good. Doctor Điều gì đang làm phiền bà? What’s bothering you? Mrs. Wilson Tôi bị đau bụng và nhức đầu. I have a stomachache and a ... Read More »