News

Recent Posts

50 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất

50-cum-tu-tieng-anh-thong-dung

The 50 Most Common Phrasal Verbs 1. Go on – continue; stop saying those things; not so; I don’t believe you. (Also literal). I wish class would finish, but my professor’s lecture just keeps going on and on and on! Jenny: I saw Seung-min steal 40,000 won! Tim: Go on! I’ve known Seung-min for 5 years and I know he wouldn’t do such ... Read More »

1001 câu đàm thoại Tiếng Anh- phần 5

1001Caudamthoaitienganh-phan5

Read More »

1001 câu đàm thoại Tiếng Anh- phần 4

1001Caudamthoaitienganh-phan4

Read More »

1001 câu đàm thoại Tiếng Anh- phần 3

1001Caudamthoaitienganh-phan3

Read More »

1001 câu đàm thoại Tiếng Anh- phần 2

1001Caudamthoaitienganh-phan2

Read More »

1001 câu đàm thoại Tiếng Anh- phần 1

1001Caudamthoaitienganh-phan1

Read More »

Bài 19: Cách nói thích và không thích

tienganhthongdung-bai19

Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác – từ nhẹ nhàng cho đến cả quyết. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 18: Request and Answers

tienganhthongdung-bai18

Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rỏ ràng nhưng tế nhị. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 17: Revision- Lessons 10-15

tienganhthongdung-bai17

Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 16: Revision- Lessons 10-15

tienganhthongdung-bai16

Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v… Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »