News

Recent Posts

Bài 25: Cuộc gọi điện thoại tại nơi làm việc

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

James A lô? Hello? Linda Xin chào, James có đó không? Hi, is James there please? James Vâng, ai gọi vậy? Yes. Who’s calling? Linda Linda. Linda. James Xin chờ một chút. One moment please. Linda Được. OK. James A lô? Hello? Linda Chào James, Linda đây. Hi James, it’s Linda. James Chào Linda. Hi Linda. Linda Bạn đang làm ... Read More »

Bài 24: Tôi bị mất ví

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Steve Hê. Mọi việc thế nào? Hey, How’s it going? Jessica Không tốt. Tôi mất ví rồi. Not good. I lost my wallet. Steve Ô, tệ quá. Nó bị đánh cắp hả? Oh, that’s too bad. Was it stolen? Jessica Không, tôi nghĩ nó bị rơi ra khỏi túi khi tôi ngồi trong tắc xi. No, I think it came ... Read More »

Bài 23: Giúp phát âm

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Kim William, bạn có thích học tiếng Anh không? William, do you like studying English? William Tôi thích học tiếng Anh, và tôi có thể đọc khá, nhưng nói có thể khó khăn. I like studying English, and I can read well, but speaking can be difficult. Kim Không tệ như vậy đâu. Nếu bạn nói chuyện với những người ... Read More »

Bài 22: Bạn có con không?

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Michelle Charles, bạn có con không? Charles, do you have any children? Charles Có. Yes. Michelle Bạn có mấy đứa con? How many children do you have? Charles Tôi có hai đứa. Một trai một gái. I have two kids. A boy and a girl. Michelle Tên chúng nó là gì? What are their names? Charles Jack và Stephanie. Jack ... Read More »

Bài 21: Siêu thị đã đóng cửa

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Sharon Jeff, tôi sắp đi siêu thị. Bạn muốn đi với tôi không? Jeff, I’m going to the supermarket. Do you want to come with me? Jeff Tôi nghĩ giờ này siêu thị đóng cửa rồi. I think the supermarket is closed now. Sharon Ô. Nó đóng cửa lúc mấy giờ? Oh, When does it close? Jeff Nó đóng cửa ... Read More »

Bài 20: Những câu hỏi thông thường

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Carol Brian, bạn biết nói tiếng Anh không? Brian, do you know how to speak English? Brian Có. Yes. Carol Bạn đã học ở đâu? Where did you learn? Brian Tôi học ở đại học. I learned in college. Carol Bạn nói giỏi lắm. You speak really well. Brian Cám ơn. Thank you. Carol Bạn đã ở Mỹ bao lâu ... Read More »

Bài 19: Người phụ nữ đó là ai?

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Donna Joseph, người phụ nữ đó là ai vậy? Joseph, who is that woman? Joseph Đó là Susan. That’s Susan. Donna Cô ta làm nghề gì? What does she do for work? Joseph Cô ta là luật sư. She’s a lawyer. Donna Cô ta có phải là người Mỹ không? Is she American? Joseph Không, nhưng cô ta nói tiếng ... Read More »

Bài 18: Đi nghỉ mát ở Canada

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

George Hôm nay ngày mấy? What’s today’s date? Sandra Mùng năm tháng bảy. It’s July 5th. George Khi nào bạn đi nghỉ mát? When are you going on vacation? Sandra Tôi sẽ đi vào chủ nhật. Chúng tôi sẽ đi Canada. I’m leaving on Sunday. We’re going to Canada. George Vậy hả? Ngày kia? Như vậy rất sớm. Really? The ... Read More »

Bài 17: Bạn có biết địa chỉ không?

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Mark Xin lỗi. Bạn biết đường nào đi tới khu mua sắm không? Excuse me. Do you know how to get to the mall? Betty Biết chứ. Tôi từng làm việc ở đó. Đi thẳng khoảng một dặm rồi rẽ trái chỗ đèn xanh đỏ. Khu mua sắm ở bên tay phải. Sure, I used to work there. Go straight ... Read More »

Bài 16: Hỏi địa điểm

100-bai-tieng-anh-giao-tiep

Paul Xin lỗi, tôi đang tìm Lữ Quán Holiday. Bạn biết nó ở đâu không? Excuse me, I’m looking for the Holiday Inn. Do you know where it is? Nancy Chắc rồi. Nó ở dưới con đường này phía bên trái. Sure. It’s down this street on the left. Paul Nó có xa đây không? Is it far from here? ... Read More »