News

Recent Posts

Bài 19: Cách nói thích và không thích

tienganhthongdung-bai19

Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác – từ nhẹ nhàng cho đến cả quyết. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 18: Request and Answers

tienganhthongdung-bai18

Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rỏ ràng nhưng tế nhị. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 17: Revision- Lessons 10-15

tienganhthongdung-bai17

Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 16: Revision- Lessons 10-15

tienganhthongdung-bai16

Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v… Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 15: Possession

tienganhthongdung-bai15

Những thí dụ về sở hữu cách: hỏi về sở hữu chủ, về vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 14: Size or dimension of things; measures

tienganhthongdung-bai14

Những cách mô tả kích cở của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều. Những thí dụ về chiều cao, chiều dài, chiều rộng, độ sâu, trọng lượng, khoảng cách. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download) Read More »

Bài 13: Asking about someone’s regular activities

tienganhthongdung-bai13

Khi mới làm quen với ai, bạn thường hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của họ của họ. Bạn sẽ học những mẫu đối thoại để tìm hiểu về họ một cách lịch sự. Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện ... Read More »

600 Từ Vựng Luyện Thi TOEIC: Ngân hàng – Banking

600-tuvungtoeic-nganhang

Read More »

600 Từ Vựng Luyện Thi TOEIC: Kiểm kê hàng hóa – Inventory

600-tuvungtoeic-kiemkehanghoa

Read More »

600 Từ Vựng Luyện Thi TOEIC: Hóa đơn – Invoices

600-tuvungtoeic-hoadon

Read More »