Breaking News
Home / Luyện nghe / Tiếng Anh phỏng vấn / Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 2

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 2

About your address and native

Về địa chỉ và quê quán của bạn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

Xem lời thoại

 

Check Also

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 3

About your educational background Về trình độ học vấn của mình – Tiếng Anh phỏng …

Leave a Reply

Hãy đăng ký theo dõi kênh Học Tiếng Anh nhé

SUBSCRIBE HocTiengAnh’s Chanel