Breaking News
Home / Tiếng Anh Giao Tiếp / Tiếng Anh giao tiếp: Bài 84

Tiếng Anh giao tiếp: Bài 84

Bài 84: Answering the telephone and transferring a call


Bạn có thể download bài học về tại đây:
File name: bai84.flv
File size:9.60 MB

Check Also

Tiếng Anh giao tiếp: Bài 94

Bài 94: I like your style

One comment

  1. cho mình hỏi may bai doi thoại này nó không hien chữ và bài dịch àh

Leave a Reply