Tag Archives: động từ bất quy tắc

Động từ Bất Quy Tắc

dong tu bat quy tac

Irregular Verbs List abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại arise arose arisen phát sinh awake awoke awoken đánh thức, thức be was/were been thì, là, bị. ở bear bore borne mang, chịu dựng become became become trở nên befall befell befallen xảy đến begin began begun bắt …

Read More »

Động từ bất quy tắc

Dong tu bat quy tac

Động từ bất quy tắc là những động từ khi chia ở thời quá khứ, quá khứ hoàn thành nó không chia theo quy tắc nào cả. Nếu như động từ có quy tắc thì chúng ta chỉ cần đuôi “ed” là được VD: –          Động từ có quy tắc: …

Read More »