Tag Archives: chuyen cau chu dong sang bi dong

Các cấu trúc bị động đặc biệt

cau truc cau bi dong

Tổng hợp các cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh, cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, vùi lòng xem chi tiết bài viết: 1. Các cấu trúc bị động không được sử dụng với giới từ “by” Be disappointed Be surprised + At Be frightened …

Read More »