Tag Archives: cau bi dong

Câu Bị động

cau bi dong

Câu Bị động Grammar Căn Bản (Passive Voice) Bị /Thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động. Ví dụ: Chinese is learnt at school by her. A book was bought by her. Chú ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động …

Read More »

Các cấu trúc bị động đặc biệt

cau truc cau bi dong

Tổng hợp các cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh, cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, vùi lòng xem chi tiết bài viết: 1. Các cấu trúc bị động không được sử dụng với giới từ “by” Be disappointed Be surprised + At Be frightened …

Read More »