Breaking News

Spycat

Xem lời dịch
Chú mèo thám tử

“Xin chào, Mèo thám tử. Chúng tôi cần anh giúp đỡ. Anh có thể tìm chuột Ratty không?”

“Ha! Loại virus chuột siêu đẳng mới của ta sẽ phá hủy tất cả các máy tính. Rồi ta sẽ thống trị cả thế giới!”

Mèo thám tử tới Pari, nước Pháp. Cậu tới tháp Epphen. Cậu đã tìm được manh mối đầu tiên.

Mèo thám tử tới Cairo, Aicập. Cậu tới các Kim tự tháp. Cậu đã tìm được manh mối thứ hai.

Mèo thám tử tới Hồng Kông. Cậu lên chuyến phà Star ferry. Cậu đã tìm được manh mối thứ ba.

Mèo thám tử tới London, nước Anh. Cậu tới tháp Big Ben. Cậu đã tìm được manh mối cuối cùng.

Mèo thám tử phá được mã. Cậu đã biết phải tìm chuột Ratty ở đâu rồi.

Mèo thám tử đã tìm thấy hang chuột Ratty. “Này nhận lấy! Đồ khốn!”

“Ôi, Mèo thám tử!” “Nào, hãy cút khỏi đây!”
Mèo thám tử đi nghỉ. Cậu đang ở bờ biển. ‘Mèo thông minh hơn chuột’, cậu nghĩ thầm.

Leave a Reply