Loading....
Vui Học Tiếng Anh
Thống kê
Đăng nhập
Nhận bài qua eMail
English Link
Newheadway
Trình Độ A
19 Dec.2007

Ngữ pháp tiếng Anh Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Ngữ Pháp T.A            Lớn | Vừa | Nhỏ

Mục lục ( gồm 44 bài, xem chi tiết)Muốn download các sách ngữ pháp về thì vào đây:


DOWNLOAD

1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:

Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây:

Ví dụ:

SUBJECTVERBCOMPLEMENTMODIFIER
John and Iatea pizzalast night.
Westudied"present perfect"last week.
Herunsvery fast.
Ilikewalking.

1.1 Subject (chủ ngữ):

Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!).

Milk is delicious. (một danh từ)
That new, red car is mine. (một ngữ danh từ)

Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc There đóng vai trò chủ ngữ giả.

It is a nice day today.
There is a fire in that building.
There were many students in the room.
It is the fact that the earth goes around the sun.

1.2 Verb (động từ):

Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.

I love you. (chỉ hành động)
Chilli is hot. (chỉ trạng thái)
I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)
I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)

1.3 Complement (vị ngữ):

Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng tác động của chủ ngữ. Cũng giống như chủ ngữ, vị ngữ thường là danh từ hoặc ngữ danh từ không bắt đầu bằng giới từ, tuy nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi What? hoặc Whom?

John bought a car yesterday. (What did John buy?)
Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?)
She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)

1.4 Modifier (trạng từ):

Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) hoặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table,...). Nếu có nhiều trạng từ trong câu thì trạng từ chỉ thời gian thường đi sau cùng.

John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?)
She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?)
She drives very fast. (How does she drive?)

Chú ý rằng trạng từ thường đi sau vị ngữ nhưng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ là cụm giới từ không được nằm giữa động từ và vị ngữ.

She drove on the street her new car. (Sai)
She drove her new car on the street. (Đúng)

Phân trang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
lovestar Email
14/11/2010 09:39
mình muốn làm quen với các ban để học hỏi các bạn về môn tiếng anh
nhoxsusan Email
25/10/2010 09:52
minh mun chat voi tat ca cac ban minh mun ket ban voi moi ngui va kung nhau kai thien tieng anh?
pigpigpigpigpig
lovestory Email
24/10/2010 07:11
minh mun lam wen voi tat ka cak pan pit noi tieng anh
nhok yêu Email
15/10/2010 23:36
mình muốn tìm bạn học tiếng anh từ đầu với mình bạn hãy vào ních mình nha "emmuonnoiloiyeuanh_hy"
mình muốn trao đổi kiến thức tiếng anh hằng ngày
nhok yêu Email
15/10/2010 23:32
nhà mình ơi!
em muốn học tiếng anh nhưng em không biết mình lên bắt đầu từ đâu nhà mình có thể giúp em được không.
cám ơn nhiều nha
i like sx Email
10/10/2010 18:25
cho day vay ai ma hieu
lamkaka_91
30/09/2010 11:09
có bạn nào có kinh nghiệm nghe cho tớ với
dohai Email
20/09/2010 08:52
Mình giới thiệu cho các bạn một cách học ngữ pháp cách dùng tiếng anh qua tin nhắn nè, rất nhanh chóng nha. Lại có cả lời tỏ tình băng tiếng anh nữa!  Bạn chỉ cần nt: MV mã số gửi 8558mã số: từ 10 đến 30rất nhiều cấu trúc lạ và hay bạn ah!
Shawna23Faulkner Email Homepage
23/08/2010 20:42
Students life is not a fairy tale and academic progress can't be reached itself. You should act if are going to get your goal! Even if you <a href="http://www.bestwritingservice.com/order-custom-papers.html">order custom papers</a>, then you can do some steps to make your dreams come true.
Amalia31Bates Email Homepage
16/08/2010 05:42
I would like to propose not to wait until you earn big sum of money to order different goods! You should take the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> or auto loan and feel yourself free
Phân trang 1/31 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối