Loading....
Vui Học Tiếng Anh
Thống kê
Đăng nhập
Nhận bài qua eMail
English Link
Newheadway
Trình Độ A
2 Nov.2008

Cách sử dụng (a) little, (a) few Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Kiến Thức T.A » Hỏi Đáp            Lớn | Vừa | Nhỏ

- Little + dt không đếm đc: rất ít, hầu như ko

eg:

There is little water in the bottle.

I have little money, not enough to buy groceries.

- A little + dt không đếm đc: có 1 chút, đủ để dùng

eg:

I have a little money, enough to buy a ticket.

- few + dt đếm đc số nhiều: có rất ít, ko đủ

eg:

She has few books, not enough for references.

- a few + dt đếm đc số nhiều: có 1 ít, đủ để.

eg:

She has a few books, enough to read.

-- Nếu dtừ ở trên đã đc nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) little, (a) few như 1 đại từ là đủ.

eg:

Are you ready in money? Yes, a little.

- quite a few = quite a lot = quite a bit = khá nhiều.
- only a few = only a little = có rất ít (nhấn mạnh)
link kute
20/08/2010 22:24
cung~ dcok
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối