Breaking News
Home / Cách dùng Tiếng Anh / Phân biệt “Among and Between”

Phân biệt “Among and Between”

AMONG – BETWEEN (giữa ,trong số )

between-among
a) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho hai đứa trẻ
She divided the cake among the two children.(sai)
She divided the cake between the two children.(đúng)
b) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho ba đứa trẻ
She divided the cake between the three children.(sai)
She divided the cake among the three children. (đúng )
– Dùng between cho 2 thứ /người .
– Dùng among cho 3 thứ /người trở lên
C) Dịch câu : Việt Nam nằm giữa Lào ,Campuchia và Thái Bình Dương
Vietnam lies among Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(sai)
Vietnam lies between Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(đúng)
-Dùng between cho giữa các vị trí chính xác rõ ràng

Check Also

Phân biệt “some time”, “sometime”, “sometimes”

Với những bạn chăm chỉ luyện làm đề thi TOEIC thì chắc hẳn không khỏi …

Bình luận bài viết

Xem thêm tại: MAGICBOOK4D.NET