Breaking News

Recent Posts

Bài 100: Câu lạc bộ sách

Sharon Hê John, tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không? Hey John, can I talk to you for a minute? John Được chứ, có chuyện gì vậy? Sure, what’s up? Sharon Tôi muốn nói cho bạn biết về một câu lạc bộ sách tôi gia nhập …

Read More »

Bài 99: Bầu cử

Karen Martin, bạn sẽ bầu cho ai? Martin, who are you going to vote for? Martin Ý bạn nói bầu tổng thống hả? You mean for president? Karen Vâng. Yes. Martin Tôi chưa biết chắc. I’m not sure yet. Karen Bạn nên quyết định sớm. Cuộc bầu cử sẽ vào …

Read More »

Bài 98: Quà tặng

Jonathan Dorothy, kế hoạch của bạn cho lễ Giáng Sinh là gì? Dorothy what are your plans for Christmas? Dorothy Ô vâng, gần lễ Giáng Sinh rồi, phải không? Tôi không chắc tôi sẽ làm gì khi đó. Oh yes, it’s almost Christmas, isn’t it. I’m not sure what I’ll …

Read More »

Hãy đăng ký theo dõi kênh Học Tiếng Anh nhé

SUBSCRIBE HocTiengAnh’s Chanel