Loading....
Vui Học Tiếng Anh
Thống kê
Đăng nhập
Nhận bài qua eMail
English Link
Newheadway
Trình Độ A
Chương trình tiếng Anh cấp tốc này được thiết kế cho người chưa biết gì về tiếng Anh và muốn học tiếng Anh nhanh nhất có thể. Với cách phát âm được phiên âm theo tiếng Việt rất dễ dàng cho bạn học. Ngoài ra còn có file âm thanh giúp bạn bắt chước cách phát âm. Chương trình rất thích hợp cho các bạn mới học tiếng Anh

24 Apr.2009

Tiếng Anh cấp tốc: Bài 4 Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Tiếng Anh Cấp tốc   
Bài 4: Introductions (Giới thiệu)
24 Apr.2009

Tiếng Anh cấp tốc: Bài 3 Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Tiếng Anh Cấp tốc   
Bài 3: Apologizing (Xin lỗi)
24 Apr.2009

Tiếng Anh cấp tốc: Bài 2 Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Tiếng Anh Cấp tốc   
Bài 2: Expressing Thanks (Cảm ơn)
24 Apr.2009

Tiếng Anh cấp tốc: Bài 1 Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Tiếng Anh Cấp tốc   
Bài 1: Greetings (Chào hỏi)
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]