Loading....
Thống kê
Đăng nhập
Nhận bài qua eMail
English Link
Newheadway
Trình Độ A
Đây là chương trình dạy tiếng Anh được phát vào lúc 17h thứ hai, thứ tư hàng tuần, phát lại vào lúc 16h30 thứ ba, thứ năm trên VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam kể từ ngày 24/9/2008. Chương trình có 45 bài học được hướng dẫn bởi thạc sĩ Phạm Ngọc Thạch - Giảng viên Tiếng Anh - Trường ĐH Hà Nội.

7 Jun.2009

Lesson 15 - A big grey one Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
7 Jun.2009
7 Jun.2009
7 Jun.2009

Lesson 12 - The day after tomorrow Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
6 Jun.2009

Lesson 11 - Let me help Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
6 Jun.2009

Lesson 10 - What's the matter? Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
6 Jun.2009

Lesson 09 - The most beautiful city Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
6 Jun.2009

Lesson 08 - This is my brother Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
10 Dec.2008

Lesson 07 - Come to lunch Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
8 Dec.2008

Lesson 06 - He didn't write Không rõ

Tác giả: admin   Phân loại:Học trên VTV2   
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]