Breaking News
Home / Cách dùng Tiếng Anh / Hear và Listen có gì khác nhau?

Hear và Listen có gì khác nhau?

Xin giải thích dùm sự khác nhau giữ “hear” và “listen“. Câu hỏi về sự khác biệt của hai từ tiếng Anh này đã làm tôi khá bối rối khi sử dụng.

Chúng ta dùng “hear” với những tiếng động đến tai chúng ta mặc dù không nhất thiết là chúng ta phải cố gắng lắng nghe những tiếng động đó. Tôi có thể nói ‘They hear a strange noise in the middle of the night‘ – Họ nghe thấy một tiếng động lạ hồi nửa đêm.

Listen” được dùng để miêu tả việc lắng nghe, tập trung chú ý tới tiếng động đang diễn ra. Ví dụ: ‘Last night, I listened to my new Mariah Carey CD‘ – Tối qua tôi nghe đĩa CD mới nhạc của Mariah Carey.

Có thể tạm dịch “hear” là nghe thấy, và “listen” là lắng nghe.

Vậy, bạn có thể “hear” – nghe thấy – một tiếng động nào đó mà không muốn nghe, hay không cần chú ý lắng nghe tiếng động đó, nhưng bạn chỉ có thể “listen” – nghe, lắng nghe – một cách có chủ ý. Vì thế chúng ta có thể có một cuộc đối thoại như sau:

Did you hear what I just said?” – Bạn có nghe những gì tôi vừa nói không? “No, sorry, I wasn’t listening.” – Không, xin lỗi, tôi đã không để ý lắng nghe bạn nói gì.

Check Also

Tên các tháng bằng tiếng anh

Bài viết này, HocTiengAnh.info sẽ giới thiệu cách đọc, viết tắt, nguồn gốc và ý …

Leave a Reply