Breaking News
Home / Luyện Phát âm / English Pronunciation Lesson 76: GALVANIZE

English Pronunciation Lesson 76: GALVANIZE

Phát âm từ GALVANIZE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Check Also

How To Pronounce Quote

Hãy xem từ tiếng Anh sau được phát âm như thế nào nhé! Và các …

Leave a Reply