Breaking News
Home / Luyện Phát âm / English Pronunciation Lesson 39 – BENEVOLENT

English Pronunciation Lesson 39 – BENEVOLENT

Phát âm từ BENEVOLENT thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Check Also

How To Pronounce Quote

Hãy xem từ tiếng Anh sau được phát âm như thế nào nhé! Và các …

Leave a Reply