Breaking News
Home / Luyện Phát âm / English Pronunciation Lesson 37 – JEOPARDIZE

English Pronunciation Lesson 37 – JEOPARDIZE

Phát âm từ JEOPARDIZE thế nào mới chính xác!?
Chúng ta hãy cùng học nhé!

Check Also

How To Pronounce Quote

Hãy xem từ tiếng Anh sau được phát âm như thế nào nhé! Và các …

Leave a Reply