Breaking News
Home / Luyện Phát âm / English Pronunciation Lesson 36: SCRUTINIZE

English Pronunciation Lesson 36: SCRUTINIZE

Trong bài học này chúng ta sẽ được học cách phát âm từ : SCRUTINIZE
Các bạn cùng xem nhé

Check Also

How To Pronounce Quote

Hãy xem từ tiếng Anh sau được phát âm như thế nào nhé! Và các …

Leave a Reply