Breaking News
Home / Luyện Phát âm / English Pronunciation Lesson 34 – KNEAD

English Pronunciation Lesson 34 – KNEAD

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ: NOTORIOUS
Nào chúng ta cùng học nhé!

Check Also

How To Pronounce Quote

Hãy xem từ tiếng Anh sau được phát âm như thế nào nhé! Và các …

Bình luận bài viết

Xem thêm tại: MAGICBOOK4D.NET