Breaking News
Home / Luyện Phát âm / English Pronunciation Lesson 33 – ORDEAL

English Pronunciation Lesson 33 – ORDEAL

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm từ: ORDEAL
Nào chúng ta cùng học nhé

Check Also

How To Pronounce Quote

Hãy xem từ tiếng Anh sau được phát âm như thế nào nhé! Và các …

Leave a Reply