Tiếng Anh cấp 2

Tiếng Anh lớp 7

Tổng hợp kiến thức Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 7, bao gồm: từ vựng, ngữ pháp, bài tập… TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6: UNIT 1. BACK TO SCHOOL [TRỞ LẠI TRƯỜNG] – bus stop /bʌs stɒp/ (n) trạm xe buýt – different /ˈdɪfərənt/ (adj) khác – distance …

Read More »

Tiếng Anh lớp 6

HocTiengAnh.info đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của các bạn học sinh lớp 6 yêu cầu post thêm các bài viết về ngữ pháp, từ vựng, bài tập… Do vậy, bài viết này chúng tôi sẽ tập trung biên soạn nội dung bài học Tiếng Anh Lớp …

Read More »