Breaking News
Home / Ngữ pháp Tiếng Anh / Ngữ pháp căn bản (page 3)

Ngữ pháp căn bản

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Tính từ Tiếng Anh

Tính Từ Grammar Căn Bản (Adjectives) Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc …

Read More »

Mạo Từ Tiếng Anh

(Articles) 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối …

Read More »

Xem thêm tại: MAGICBOOK4D.NET