Breaking News
Home / Cách dùng Tiếng Anh (page 4)

Cách dùng Tiếng Anh

Manager vs Leader

“Manager” là người quản lý và chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội. “Leader” là người có ảnh hưởng, chịu trách nhiệm, và là một ví dụ cho những người khác. Managers và leaders thường thu được danh …

Read More »

Ý nghĩa và cách sử dụng Approximately-Roughly-About-Nearly

Approximately–Roughly–About– Nearly (adv): Gần, xấp xỉ, khoảng… -Là những trạng từ chỉ mức độ, mô tả số lượng, sự đo lường hay thay đổi về số lượng -Approximately half of the residents in the survey stated that they agreed with the government’s plan to reduce traffic in the city centre.( …

Read More »