Breaking News
Home / Cách dùng Tiếng Anh (page 3)

Cách dùng Tiếng Anh

Wait và Await

Tôi muốn biết sự khác nhau giữa “wait” và “await”. Khi nào thì tôi nên dùng “wait” và “await”. Có hai sự khác nhau giữa wait và await. Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp đi với hai động từ này Động từ “await” phải có một …

Read More »