Breaking News
Home / Cách dùng Tiếng Anh / Các mẫu câu với WISH

Các mẫu câu với WISH

Wish” với nghĩa mong ước, mong muốn và cách dùng của từ này cũng hết sức đa dạng, các bạn hãy tham khảo bài viết sau để phân biệt cách dùng của từ Wish nhé !

cach-dung-wish

S + wish + ( that ) +S + Verb ( S.past)
Eg: I wish ( that ) you were enough to come with me.
* PAST WISH:
S + wish + s + had + pp /could have +pp
Eg: I wish I had washed the clothes yesterday.
*FUTHER WISH:
S + wish + S + could + V / were+ V _ing
Eg : I wish that you would stop staying that
She wishes that she were coming with me
+ present wish
S + wish + S + V ( qkd)
+ past wish
S + wish + S + had + P.P
S+ wish + S + could have + P.P
+ Furture wish
S + wish + S + would + bare_inf

 

1. A wish about the future:

Form: S1 wish S2 would/ could/was,were going to do sth.

Eg:

– She will not tell me.
=> I wish she would tell me about that.
– She can’t come tomorrow.
=> I wish she could come tomorrow.

2. A wish about the present:

Form: S1 wish S2 + V-past…

Eg:

– I don’t know French.
=> I wish I knew French.
– It’s raining now.
=> I wish it weren’t raining now (to be trong cau Wish dung so nhieu).
– I can’t speak Japanese.
=> I wish I could speak Japanese.

3. A wish about the past.

Form: S1 wish S2 + had+ p.pEg:

– John didn’t come.
=> I wish John had come.
– Mary couldn’t play with us.
=> I wish Mary could have played with us.* Thêm cách dùng As if/ as though (cứ như là): sau as if/ as though là V-past hoặc Had p.p tùy vào thì của câu cần chuyển đổi. Tương tự câu điều kiện.

Eg:

– She talked to him as if he were a child.
– He acted as though he had never met her.
  •  Các bạn có thể bổ sung nội dung cho bài viết này bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Nếu thấy hay thì hãy “like”hoặc “share” để cùng nhau Học Tiếng Anh nhé !

Check Also

Tên các tháng bằng tiếng anh

Bài viết này, HocTiengAnh.info sẽ giới thiệu cách đọc, viết tắt, nguồn gốc và ý …

Bình luận bài viết

Xem thêm tại: MAGICBOOK4D.NET