Breaking News
Home / Luyện nghe / Basic Listening Lesson / Basic Listening Lesson #05

Basic Listening Lesson #05

1.Listen2.Quiz3.Scripts
Bước 1: Nghe đoạn hội thoại
Không xem câu hỏi cho tới khi bạn nghe hết file audio. Đọc câu hỏi trước sẽ không giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh của bạn.

Bước 2: Câu đố – Xem Câu hỏi

Nếu bạn không chắc chắn lắm về các câu trả lời cho các câu hỏi, nghe file audio lại sau khi đọc câu hỏi. Sau khi bạn đã trả lời hết các khả năng có thể, bạn có thể xem câu trả lời để xem thử bạn làm ra sao

Basic Listening Lesson 5

Start

Congratulations - you have completed Basic Listening Lesson 5.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Bước 3: Hiển thị nội dung đoạn hội thoại
Bạn nên đọc Nội dung Hội thoại để giúp bạn sau khi bạn đã nghe hết. Đừng mở Nội dung Hội thoại trước khi nghe file audio hoặc trước khi trả lời tất cả các câu hỏi.

A: “Hey Jack. How were your classes this semester?”
B: “They were not too bad. I really liked my poli-sci class.”
A: “Would you consider it your favorite class?”
B: “I don’t know if I would call it my favorite, but it ranks up there.”
A: “What class was your favorite then?”
B: “I took a business communication class last year and it was terrific.”
A: “I never took that yet. If that was your favorite, I think I will check it out.”

Bình luận bài viết

Xem thêm tại: MAGICBOOK4D.NET