Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 1: Where are you from?

Bài 1: Where are you from?

James Xin chào.
Hello.
Lisa Xin chào.
Hi.
James Bạn khỏe không?
How are you?
Lisa Tôi khỏe. Bạn khỏe không?
I’m good. How are you?
James Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không?
Good. Do you speak English?
Lisa Một chút. Bạn là người Mỹ hả?
A little. Are you American?
James Vâng.
Yes.
Lisa Bạn từ đâu tới?
Where are you from?
James Tôi từ California.
I’m from California.
Lisa Rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you.
James Tôi cũng rất vui được gặp bạn
Nice to meet you too.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply