Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 93: Bạn đã xem tin tức hôm nay chưa?

Bài 93: Bạn đã xem tin tức hôm nay chưa?

Amanda John, bạn có xem tin tức tối nay không?
John, did you see the news today?
John Không, có chuyện gì xảy ra?
No, what happened?
Amanda Có một trận động đất lớn ở San Diego.
There was a big earthquake in San Diego.
John Ô, trời đất.
Oh my goodness.
Amanda Tổng thống đã xuất hiện trên chương trình tin tức để nói chuyện.
The president was on the news talking about it earlier.
John Có ai bị thương không?
Was anyone hurt?
Amanda Tôi nghĩ họ nói có hai người bị chết.
I think they said two people were killed.
John Ô, thực khủng khiếp.
Oh, that’s terrible.
Amanda Vâng, tôi không thể tin là bạn đã không nghe về chuyện này. Họ nói về nó trên kênh CNN suốt ngày.
Yeah, I can’t believe you hadn’t heard about it. They were talking about it on CNN all day.
John Ô, tôi không xem tivi thường xuyên.
Oh, I don’t watch TV that often.
Amanda Bạn không xem tin tức hả?
Don’t you watch the news?
John Không, tôi thường đọc tin tức trên mạng, nhưng hôm nay tôi không có thời gian bật máy tính.
No, I usually read the news online, but I haven’t had time to turn on my computer today.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply