Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 9: Khi nào bạn muốn đi?

Bài 9: Khi nào bạn muốn đi?

Linda Chào Mark.
Hi Mark.
Mark Chào.
Hi.
Linda Bạn dự tính làm gì hôm nay?
What are you planning to do today?
Mark Tôi chưa biết chắc.
I’m not sure yet.
Linda Bạn muốn ăn trưa với tôi không?
Would you like to have lunch with me?
Mark Vâng, khi nào?
Yes. When?
Linda 11:30 sáng được không?
Is 11:30AM OK?
Mark Xin lỗi tôi không nghe rõ. Bạn nói lại được không?
Sorry, I didn’t hear you. Can you say that again please?
Linda Tôi nói là 11:30 sáng.
I said, 11:30AM.
Mark Ồ, khi đó tôi bận. Chúng ta có thể gặp nhau trễ hơn một chút được không?
Oh, I’m busy then. Can we meet a little later?
Linda Được, 12:30 trưa thì sao?
OK, how about 12:30PM?
Mark Được, ở đâu?
OK. Where?
Linda Nhà hàng hải sản Bill thì sao?
How about Bill’s Seafood Restaurant?
Mark Được. Nó ở đâu?
Oh, Where is that?
Linda Nó ở trên đường số 7.
It’s on 7th Street.
Mark Được, tôi sẽ gặp bạn ở đó.
OK, I’ll meet you there.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply