Breaking News
Home / Luyện nghe / Tiếng Anh thông dụng / Bài 9. Asking for help and offering help

Bài 9. Asking for help and offering help

Bài 9. Asking for help and offering help ( Xin giúp đỡ)

Cách yêu cầu ai đó làm một chuyện gì cho mình và cách đề nghị khi mình muốn giúp ai đó. Những mẫu đối thoại dùng thời hiện tại hoàn thành.

Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download)

Check Also

Bài 13: Asking about someone’s regular activities

Khi mới làm quen với ai, bạn thường hỏi về những hoạt động thường nhật …

Leave a Reply