Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 89: Căn hộ mới

Bài 89: Căn hộ mới

Gary Alô?
Hello?
Nancy Hê Gary. Có chuyện gì vậy?
Hey Gary. What’s up?
Gary Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với bạn, có chuyện gì không?
I haven’t talked to you in a long time, what’s been happening?
Nancy Ờ, tôi không biết là bạn có nghe nói chưa, tôi vừa chuyển tới một căn hộ mới ở LA.
Well, I don’t know if you heard, I just moved into a new apartment in LA.
Gary Chưa, tôi có nghe là bạn tính chuyển đi nhưng tôi không biết là bạn đã tìm được một nơi rồi. Thực là tuyệt.
No, I heard you were thinking about moving but I didn’t know you’d already found a place. That’s cool.
Nancy Vâng, tôi rất vui về việc này.
Yeah, I’m really happy about it.
Gary Bạn có bạn cùng phòng chưa?
Do you have any roommates?
Nancy Chưa, lần này thì chưa. Thực là một sự thay đổi lớn đối với tôi vì tôi chưa bao giờ ở một mình.
No, not this time. It’s a big change for me ’cause I’ve never lived alone.
Gary Bạn không nghĩ là bạn sẽ cô đơn sao?
Don’t you think you’ll be lonely?
Nancy Không đâu, tôi có hai người bạn sống trong cùng chung cư. Tối hôm qua chúng tôi ăn tối cùng với nhau.
Not really, I have two friends who live in the same building. We all had dinner together last night.
Gary Họ cũng là sinh viên hả?
Are they students also?
Nancy Không, họ không phải là sinh viên, nhưng có nhiều sinh viên sống trong chung cư này.
No, they’re not students, but there are a lot of students living in the building.
Gary Nghe có vẻ là một nơi tốt đấy.
Sounds like a nice place.
Nancy Vâng, tôi nghĩ đây là một môi trường tốt để học tiếng Anh.
Yeah, I think it’s a good environment for learning English.
Gary Ờ, tôi rất vui khi nghe là mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Well, I’m glad to hear everything worked out.
Nancy Bạn hãy tới đây thăm tôi một dịp nào đó. Có cả hồ bơi nữa.
You should come out here and visit me sometime. There’s even a pool.
Gary Tốt lắm. Tôi sẽ nghĩ về việc đó.
That would be nice. I’ll think about it.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply