Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 86: Cuộc gọi lỡ

Bài 86: Cuộc gọi lỡ

Anthony Mandy, bạn có biết là Heather đã gọi điện cho bạn không?
Mandy, did you know Heather called you?
Mandy Không. Cô ta gọi khi nào?
No. When did she call?
Anthony Cách đây 2 tiếng, tôi nghĩ vậy.
Two hours ago, I think.
Mandy Cách đây 2 tiếng? Tại sao bạn không nói cho tôi biết sớm hơn?
Two hours ago? Why didn’t you tell me earlier?
Anthony Xin lỗi, tôi quên.
Sorry, I forgot.
Mandy Cô ta nói gì?
What did she say?
Anthony Cô ta nói là cô ta chờ bạn tại nhà chị (em gái) cô ta.
She said she’s waiting for you at her sister’s place.
Mandy Thôi được, tôi tính nấu bữa tối trước, nhưng tôi nghĩ tôi không còn đủ thời gian. Tôi sẽ hâm nóng mấy món thức ăn thừa trong lò vi ba.
OK, I was going to cook dinner first, but I don’t think I have enough time now. I’ll just warm up some leftovers in the microwave.
Anthony Được.
OK.
Mandy Nếu cô ta gọi lại nói với cô ta là tôi sẽ tới trễ.
If she calls again tell her I’m gonna to be late.
Anthony Được, không có vấn đề gì.
OK, no problem.
Mandy Việc này rất quan trọng. Đừng quên.
This is very important. Don’t forget.
Anthony Đừng lo. Tôi sẽ không quên đâu.
Don’t worry. I won’t forget.
Mandy Thực ra, bạn đưa giùm tôi cái điện thoại được không? Tôi nghĩ tôi nên gọi điện thoại cho cô ta bây giờ. Có thể cô ta thắc mắc tôi đang ở đâu.
Actually, would you please hand me my phone? I think I should give her a call now. She’s probably wondering where I am.
Anthony Được, tôi sẽ đi lấy nó cho bạn.
Sure, I’ll get it for you.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply