Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 83: Tôi béo lên

Bài 83: Tôi béo lên

Dan Ôi, tôi đang mập lên.
Wow, I’m really getting fat.
Melissa Bạn trông không mập đâu.
You don’t look fat.
Dan Có đấy. Tôi tăng 10 pounds trong 2 tháng qua. Nhìn bụng tôi này.
Yes, but I am. I’ve gained 10 pounds in the last two months. Look at my stomach.
Melissa Bạn cân nặng bao nhiêu?
How much do you weigh?
Dan Tôi nghĩ khoảng 170 pounds.
I think about 170 pounds.
Melissa Bạn ăn loại thức ăn gì?
What kind of foods do you eat?
Dan Tôi thường ăn mì ống vào bữa tối. Thỉnh thoảng tôi mua thức ăn mang về hay thức ăn nhanh nếu tôi không có đủ thời gian để nấu ăn.
I usually have pasta for dinner. Sometimes I get take-out or fast food if I don’t have enough time to cook.
Melissa Tôi có đọc một quyển sách về ăn kiêng hôm trước. Nó nói là nếu bạn chỉ ăn thịt và không ăn gì khác, bạn sẽ xuống ký nhanh chóng.
I was reading a diet book the other day. It said that if you eat meat and nothing else, you’ll lose weight quickly.
Dan Ôi, như vậy có hiệu quả không?
Wow, does that work?
Melissa Tôi không biết, nhưng có người nói với tôi rằng họ đã thử và xuống 20 pounds.
I don’t know, but someone told me they tried it and lost 20 pounds.
Dan Nghe được đấy, nhưng tôi không biết tôi có thể theo được bao lâu.
That sounds good, but I’m not sure how long I could do that.
Melissa Tôi biết, một khi bạn lại bắt đầu ăn rau và bánh mì có thể bạn sẽ tăng ký.
I know, once you start eating vegetables and bread again you’ll probably start gaining weight.
Dan Ờ, tôi nghĩ dù sao tôi cũng thử xem. Tác giả là ai?
Well, I think I’m going to try it anyway. Who’s the author?
Melissa Tôi không nhớ. Nó không còn phổ biến nữa. Khi tôi về nhà, tôi sẽ xem lại và gọi điện cho bạn.
I can’t remember. It’s not that popular anymore. When I get home I’ll check and give you a call.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply