Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 81: Một câu chuyện lãng mạn

Bài 81: Một câu chuyện lãng mạn

Paul Betty, bạn và John vẫn còn hẹn hò chứ?
Betty, are you and John still dating?
Betty Vâng, mọi việc tiến triển khá tốt.
Yeah, things are going really good.
Paul Bạn gặp anh ấy ở đâu?
Where did you meet him?
Betty Tôi gặp anh ấy trong thư viện cách đây vài tuần. Chúng tôi ngồi cùng một bàn và anh ấy hỏi mượn tôi cây viết.
I met him at the library a couple of weeks ago. We were sitting at the same table and he asked to borrow my pen.
Paul Ồ, câu chuyện thực dễ thương.
Wow, that’s a nice story.
Betty Tôi nói với Jim về chuyện đó hôm trước. Anh ta nghĩ câu chuyện khá lãng mạn.
I was telling Jim about it the other day. He thought it was pretty romantic.
Paul Hai bạn có kế hoạch cho tối nay không?
Do you two have plans for tonight?
Betty Có, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thuê một bộ phim. Gần đây bạn có xem bộ phim nào hay không?
Yes, I think we’re going to rent a movie. Have you seen anything good lately?
Paul Tôi xem Người Nhện hôm trước.
I saw Spider-Man the other day.
Betty Tôi nghe nói đó là một bộ phim rất hài hước.
I’ve heard that’s a really funny movie.
Paul Bạn đùa sao? Bộ phim đó không có hài hước. Đó là một phim buồn. Cuối phim tôi đã khóc.
Are you kidding? That movie’s not funny. It’s sad. I was crying at the end.
Betty Bạn thực nhạy cảm, đúng không?
You’re really sensitive, aren’t you?
Paul Tôi đoán vậy. Có lẽ vì vậy tôi không tìm được bạn gái.
I guess so. Maybe that’s why I can’t find a girlfriend.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply