Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 79: Bill bị sa thải

Bài 79: Bill bị sa thải

John Alô?
Hello?
Ann Chào John, xin lỗi gọi quá trễ. Hy vọng tôi không đánh thức bạn dậy.
Hi John, sorry for calling so late, I hope I didn’t wake you up.
John Thực ra tôi vừa mới làm xong việc. Tôi chưa đi ngủ.
Actually, I was just finishing some work. I haven’t gone to bed yet.
Ann Bạn có nghe Bill bị sa thải hôm qua không?
Did you hear Bill got fired yesterday?
John Không, tôi không nghe. Bạn có chắc không?
No. I didn’t hear that. Are you sure?
Ann Có. Sarah nói với tôi chiều nay. Cô ta khá buồn bực về chuyện đó.
Yeah, Sarah told me this afternoon. She was pretty upset about it.
John Tệ quá. Bill là một anh chàng rất dễ thương.
That’s too bad. Bill’s a nice guy.
Ann Vâng, tôi biết.
Yeah, I know.
John Tại sao họ sa thải anh ta?
Why did they fire him?
Ann Cô ta không nói.
She didn’t say.
John Tôi hiểu. Ờ, nếu bạn lại nói chuyện với Sarah, nói với cô ta là có một chỗ trống trong công ty của tôi. Bill có thể đi phỏng vấn tuần này nếu anh ta muốn.
I see. Well, if you talk to Sara again, tell her there’s a job opening at my company. Bill can have an interview this week if he wants.
Ann Ô, cám ơn rất nhiều. Tôi sẽ gọi cô ta và nói với cô ta.
Oh, thank you so much. I’ll call her and tell her.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply