Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 74: Chụp ảnh

Bài 74: Chụp ảnh

William Xin lỗi, bạn có thể chụp giúp chúng tôi tấm ảnh được không?
Excuse me, sir, will you take a picture of us?
Susan Được chứ. Cái máy ảnh này thực đẹp.
Sure. This is a really nice camera.
William Cám ơn, bố mẹ tôi cho tôi.
Thanks, my parents gave it to me.
Susan Bạn sử dụng nó như thế nào?
How do you use it?
William Bạn nhấn vào cái nút ở đây.
You press this button here.
Susan Tới gần hơn một chút. Chờ đã, như vậy gần quá. Chuyển qua bên trái một chút. Lùi ra sau một chút. Được rồi, đứng ngay đó.
Come a little closer. Wait, that’s too close. Move a little to the left. Move back a little farther. OK, stay right there.
William Ý bạn là ngay đây hả?
Do you mean here?
Susan Vâng, tốt rồi. Ô, tôi không chụp được.
Yes, that’s good. Oh, I can’t get it to work.
William Bạn cần nhấn nút xuống khoảng 3 giây.
You need to hold down the button for about 3 seconds.
Susan Được, tôi hiểu rồi, bạn sẵn sàng chưa?
OK I got it, are you ready?
William Vâng.
Yes.
Susan Hãy mỉm cười.
Smile.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply