Breaking News

Bài 71: Đi taxi

Taxi driver Chào cô, cô cần tắc xi không?
Hello Miss, do you need a taxi?
Mary Vâng.
Yes.
Taxi driver Cô có hành lý không?
Do you have any luggage?
Mary Chỉ có 2 va li.
Just these two suitcases.
Taxi driver Được, tôi sẽ để vào sau xe cho cô. Cô đi đâu?
OK, I’ll put them in the back for you. Where are you going?
Mary Lữ Quán Comfort.
The Comfort Inn.
Taxi driver Tôi nghĩ có 2 nơi như vậy ở Boston. Cô đi nơi nào?
I think there are two in Boston. Which one are you going to?
Mary Nơi ở ngoài phố.
The one downtown.
Taxi driver Đây là lần đầu tiên cô tới Boston hả?
Is this your first time in Boston?
Mary Không, tôi đã tới đây vài lần rồi. Tôi thường tới đây để làm việc. Bạn có biết sẽ mất bao lâu không?
No. I’ve been here many times. I come here for work all the time. Do you know how long it’ll take?
Taxi driver Không lâu đâu. Có lẽ khoảng 15 phút.
It shouldn’t take long. Probably about 15 minutes.
Mary Ôi, có vẻ kẹt xe quá.
Wow, it looks like the traffic is really bad.
Taxi driver Vâng, có thể có tai nạn phía trước
Yeah, there might be an accident up ahead.
Mary Thôi được, hãy ngừng xe ở ngã tư tới. Tôi sẽ xuống và đi xe điện ngầm.
OK, then stop at the next intersection. I’m gonna get out there and take the subway.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply