Breaking News

Bài 7: Muộn quá

Richard Mary, bạn muốn mua thứ gì để ăn cùng với tôi không?
Mary, would you like to get something to eat with me?
Mary Được, khi nào?
OK. When?
Richard Lúc 10 giờ
At 10 O’clock.
Mary 10 giờ sáng hả?
10 in the morning?
Richard Không, tối.
No, at night.
Mary Rất tiếc, trễ quá. Tôi thường đi ngủ khoảng 10 giờ tối.
Sorry, that’s too late. I usually go to bed around 10:00PM.
Richard Được, 1:30 chiều thì sao?
OK, how about 1:30 PM?
Mary Không, như vậy sớm quá. Tôi vẫn còn đang làm việc lúc đó.
No, that’s too early. I’ll still be at work then.
Richard Vậy 5 giờ chiều?
How about 5:00PM?
Mary Tốt lắm.
That’s fine.
Richard Tốt, gặp bạn lúc đó.
OK, see you then.
Mary Được, tạm biệt.
Alright. Bye.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply