Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 68: Tôi bị dị ứng

Bài 68: Tôi bị dị ứng

Beth Patrick, tại sao bạn không gọi điện thoại cho tôi tối hôm qua? Tôi lo lắng về bạn.
Patrick, why didn’t you call me last night? I was worried about you.
Patrick Xin lỗi, tôi bị ốm. Tôi đã đi ngủ sớm.
Sorry, I was sick. I went to bed early.
Beth Có gì bất ổn vậy?
What’s wrong?
Patrick Tôi bị ho và mắt tôi khô lắm.
I had a cough and my eyes were really dry.
Beth Bây giờ bạn khỏe hơn không?
Are you better now?
Patrick Vâng, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Khỏe hơn hôm qua nhiều lắm.
Yes, I’m feeling a lot better. Much better than yesterday.
Beth Bạn có bị dị ứng không?
Do you have allergies?
Patrick Có. Lần trước tôi đi bác sĩ, ông ấy làm một số thử nghiệm và nói rằng tôi bị dị ứng. Vào mùa xuân bệnh nặng hơn.
Yes. Last time I went to the doctor, he did some tests and told me I have allergies. It gets worse in the spring.
Beth Sáng nay bạn dậy lúc mấy giờ?
What time did you wake up this morning?
Patrick Khoảng 9:30 sáng.
Around 9:30AM.
Beth Hôm nay bạn sẽ đi làm không?
Are you going to work today?
Patrick Không. Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà và xem ti vi. Tôi có thể làm việc ở nhà hôm nay.
No. I think I’ll just stay home and watch TV. I can work from home today.
Beth Tốt. Hãy nghỉ ngơi và lát nữa tôi sẽ mang qua một ít thức ăn.
Good. Get some rest and I’ll bring over some food later.
Patrick Cám ơn.
Thanks.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply