Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 61: Đến gặp bác sĩ

Bài 61: Đến gặp bác sĩ

Doctor Chào bà Wilson.
Hello Mrs. Wilson.
Mrs. Wilson Chào bác sĩ.
Hi Doctor.
Doctor Bà cảm thấy thế nào?
How are you feeling?
Mrs. Wilson Tôi không cảm thấy khỏe.
I don’t feel good.
Doctor Điều gì đang làm phiền bà?
What’s bothering you?
Mrs. Wilson Tôi bị đau bụng và nhức đầu.
I have a stomachache and a headache.
Doctor Đau ở đâu?
Where does it hurt?
Mrs. Wilson Đây.
Here.
Doctor Bà có bị sốt không?
Do you have a fever?
Mrs. Wilson Không, tôi không nghĩ vậy.
No, I don’t think so.
Doctor Được. Để tôi xem cổ họng của bà. Há miệng ra. Cổ họng của bà bị đỏ. Có đau không?
OK. Let me look at your throat. Open your mouth. Your throat’s red. Does it hurt?
Mrs. Wilson Vâng, nó đau.
Yes. It’s sore.
Doctor Khi nào nó bắt đầu bị đau?
When did it start to feel this way?
Mrs. Wilson Tuần trước.
Last week.
Doctor Tôi nghĩ bà bị nhiễm vi rút. Có thể là bệnh cúm. Tôi sẽ cho bà một đơn thuốc.
I think you have a virus. It might be the flu. I’m going to give you a prescription for some medicine.
Mrs. Wilson Cám ơn.
Thank you.
Doctor Hãy gắng nghỉ ngơi, và phải uống nhiều nước và nước cam vắt.
Try to get some rest, and be sure to drink lots of water and orange juice.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply