Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 60: Tan nạn xe

Bài 60: Tan nạn xe

Shannon Anthony, bạn khỏe không?
Anthony, are you OK?
Anthony Bây giờ tôi khỏe, nhưng tôi bị tai nạn xe sáng nay.
I’m OK now, but I got into an car accident this morning.
Shannon Bạn có bị đau không?
Were you hurt?
Anthony Không, nhưng cổ tôi vẫn còn hơi nhức.
No, but my neck is still a little sore.
Shannon Chuyện gì đã xảy ra?
What happened?
Anthony Tôi không chú ý và tôi đụng vào một chiếc xe dừng lại phía trước.
I wasn’t paying attention and I hit a car that stopped in front of me.
Shannon Những người trong chiếc xe kia ổn không?
Were the people in the other car all right?
Anthony Vâng, họ ổn. Tôi không lái nhanh lắm.
Yes, they’re fine. I wasn’t going very fast.
Shannon Bạn có cài thắt lưng an toàn không?
Were you wearing a seatbelt?
Anthony Có.
Yes.
Shannon Cảnh sát có tới không?
Did the police come?
Anthony Có, tôi gọi họ bằng điện thoại di động ngay sau khi việc xảy ra.
Yeah, I called them on my cell phone right after it happened.
Shannon Bạn có muốn tôi chở bạn về nhà không?
Do you want me to drive you home?
Anthony Không, tôi cần đưa xe đi sửa chiều nay.
No, I need to go get my car fixed this afternoon.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply