Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 55: Tôi bị cảm

Bài 55: Tôi bị cảm

Tracy Bạn cảm thấy thế nào?
How are you feeling?
Alan Tôi vẫn bị cảm.
I still have a cold.
Tracy Vẫn? Đã hơn một tuần rồi, phải không?
Still? It’s been over a week now, hasn’t it?
Alan Vâng, hơi lâu rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy như thế này thứ hai tuần trước
Yeah, its been a while. I started feeling this way last Monday.
Tracy Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
Are you feeling any better?
Alan Một ít. Tôi uống thuốc sáng nay và bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn một ít.
A little. I took some medicine this morning and I feel a little better now.
Tracy Có gì không ổn?
What’s wrong?
Alan Tôi bị ho nặng.
I have a bad cough.
Tracy Bạn đi gặp bác sĩ chưa?
Did you go see the doctor yet?
Alan Chưa. Tôi có thể đi ngày mai.
Not yet, I might go tomorrow.
Tracy Tôi sẽ đi ra tiệm thuốc tây bây giờ. Tôi có thể mua gì cho bạn không?
I’m going to the drug store now, can I get you anything?
Alan Vâng, nếu không phiền lắm, bạn có thể mua cho tôi một ít khăn giấy được không?
Yes, if it’s not too much trouble, would you get me some tissues.
Tracy Được chứ. Còn gì nữa không?
Sure. Anything else?
Alan Không, vậy thôi.
No, that’s it.
Tracy Được, tôi sẽ trở về trong khoảng một tiếng. Nếu bạn thấy cần gì thêm, gọi điện thoại cho tôi
OK, I’ll be back in about an hour. If you think of anything else you need, give me a call.
Alan Cám ơn.
Thanks.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply